Istoria "a"MIC"ului

O idee inspirată

Revista „a”MIC” a apărut dintr-o idee inspirată de un moment fericit - naşterea lui Sănduţ, primul nepot al domnilor Alexandrina şi Alexandru RUSU. Îşi doreau de mai mult timp să facă ceva frumos pentru copii şi atunci şi-au zis că o revistă interesantă ar fi tocmai cel mai util lucru. Astfel ca nu doar nepotul dumnealor să crească odată cu ea, ci şi mii şi mii de copii din toată ţara.

 La 15 iulie 1993, revista era cu toate actele în regulă. În acele vremuri, ţara era într-o acută criză economică. Publicaţiile periodice făceau cu greu faţă situaţiei, iar unele îşi sistau chiar apariţia. De aceea, lumea se întreba: va rezista oare firavul şi plăpândul „a”MIC” în astfel de condiţii?

Primele numere

Primul număr al revistei apare în septembrie 1993. Avea doar 8 pagini şi era tipărit pe hârtie de ziar. Cuprindea rubrici precum: „Lumea Afacerilor”, „Hohotisme”, „Ştiaţi că”. Însă, bucuria celor care au stat la leagănul acestei reviste era enormă. În cele zile, fondatorii revistei îşi vedeau visul împlinit. Prin intermediul noii reviste, în casele copiilor, mai ales ale celor de la sate, care nu aveau nici cărţi, nici reviste în grafie latină, avea să intre lumina culturii naţionale.

O revistă „matură”

Asemenea unui copil, revista „a”MIC” creşte văzând cu ochii, căci are părinţi grijulii. Este tipărită acasă, la prima tipografie privată din ţară, ce aparţine Firmei „Baştina-RADOG”, a cărei director general este dl Alexandru Rusu. De la opt pagini a ajuns la 32, paginile ei devenind tot mai atractive şi mai colorate, deoarece se tipăresc pe hârtie de ofset şi cuprind multe rubrici interesante. Cititorii o caracterizează ca fiind o minienciclopedie, ce cuprinde informaţii din foarte multe domenii.

Pierderi

În anul 2009, revista “a”MIC” a suferit o pierdere irecuperabilă: a urcat la stele doamna Alexandrina Rusu, cea care a pus atâta suflet în fiece pagină a revistei. Într-un interviu, dumneaei menţiona: “Cred că revista va deveni populară odată cu trecerea timpului, când va răzbate în toate colţurile ţării”. Au trecut anii, şi revista “a”MIC” a răzbătut în toate colţurile ţării, devenind foarte populară nu doar printre micii cititori, ci şi printre cei maturi.

În 2010 a plecat pe drumul fără întoarcere Iurie Balan, redactor al revistei, iar în 2014 s-a stins subit din viaţă Aurel Ciocanu, care s-a numărat printre “naşii” revistei şi care cu câţiva ani în urmă s-a stabilit cu traiul în SUA.

Aprecieri

La moment, „a”MIC” este unica revistă care a reuşit să se lanseze şi să se menţină pe piaţa media, fiind apreciată atât în Republica Moldova, cât şi în România. Pe parcursul anilor, a fost apreciată cu diplome şi premii pe ambele părţi ale Prutului.

În 2003, i s-a oferit Diploma specială în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Iaşi.

În 2013, la festivitatea dedicată aniversării a 20-a, revista „a”MIC” a fost apreciată cu Diplomă specială din partea Ministerului Educaţiei, a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a mun.Chişinău.

Cele mai mari aprecieri sunt cele venite din partea cititorilor noştri!